OBRA CULTURAL BALEAR. DELEGACIÓ DE MARRATXÍ
ocbmarratxi@gmail.com

dilluns, 23 de febrer del 2015

Presentació del llibre "Treballadors, sindicalistes i clandestins"
Segon lliurament d’un aplec de testimonis orals sobre la Segona República, la Guerra Civil i el primer franquisme. En aquesta ocasió es transcriuen i comenten 36 entrevistes enregistrades majorment entre el final dels anys vuitanta i el començament dels noranta. En les converses s’aborden nombroses qüestions sovint amagades de la història obrera i republicana del període 1930-1950; entre d’altres, el de la vida als camps de concentració de les Balears, la participació d’illencs als fronts de combat, el moviment llibertari, els refugiats a la zona republicana, l’emigració política i econòmica, la repressió contra les dones i les xarxes d’estraperlo de la postguerra.